Chemical Composition of Cement Pore Solutions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1989

pore water

composition

Cement

Författare

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Monika Bengtsson

Institutionen för kärnkemi

Bertil Magnusson

Institutionen för analytisk och marin kemi

Göteborgs universitet

Cement and Concrete Research

0008-8846 (ISSN)

Vol. 19 3 327-332

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Kemiteknik

DOI

10.1016/0008-8846(89)90022-7

Mer information

Skapat

2017-10-08