Interaction of Concrete and Synthetic Granitic Groundwater in Air and in Nitrogen Atmosphere
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Geochemical modeling

groundwater

cement pore water

Författare

Irene Lundén

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Radiochimica Acta

Vol. 52/52 17-21

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07