Geochemical Modeling of a Bentonite-Groundwater-Rock System in the Presence of Uranium
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

rock bentonite

groundwater

Geochemical modeling

Författare

Irene Lundén

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Nuclear Technology

Vol. 104 252-257

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Geovetenskap och miljövetenskap

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07