Modelling of Uranium and Neptunium in a Deep Rock Environment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

neptunium

Geochemical modeling

uranium

PHREEQE

Författare

Irene Lundén

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för teknisk miljöplanering

Gunnar Skarnemark

Institutionen för kärnkemi

Aquatic Geochemistry

2 345-358

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07