Actinide Sorption on Rock Minerals
Övrigt konferensbidrag, 1981

Actinides

mineral

sorptio

groundwater

rock

Författare

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Jan Rydberg

Institutionen för kärnkemi

Proceedings of the International Seminar on Chemistry and Process Engineering for High Level Liquid Waste

Vol. Jül Conf 42

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07