Uniqueness and factorization of Coleff-Herrera Currents
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2009

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Anna Fac Sci Toulouse

Vol. 18 651-661

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:28

Mer information

Skapat

2017-10-08