Ideals of a C*-algebra generated by an operator algebra
Preprint, 2007

Författare

Kateryna Iushchenko

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:30

Mer information

Skapat

2017-10-06