Functional Sales From A Consumer Perspective
Paper i proceeding, 2006

Författare

Viktor Hjort af Ornäs

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Oskar Rexfelt

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Övrig annan teknik