Developing the supply base by changing supplier relations
Kapitel i bok, 2005

Författare

Anna Dubois

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring

Finn Wynstra

Axelsson, B. et al.: Developing Sourcing Capabilities ? Creating strategic change in purchasing and supply management. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13