Klimatneutrala godstransporter på väg - en vetenskaplig förstudie
Rapport, 2007

Godstransporter växthusgaser

Författare

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

1401-9612

Mer information

Skapat

2017-10-07