Facts-Factory Analyses in Conceptual Phase Using Simulation
Paper i proceeding, 2007

input data management

discrete event simulation

abstraction

Conceptual factory development

optimization

Författare

Mats Jägstam

Amos Ng

Björn Johansson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Per Gullander

Pär Klingstam

Johan Svenningstorp

Swedish Production Symposium

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07