Lamperti Transform and a Series Decomposition of Fractional Brownian Motion
Preprint, 2007

Författare

Anastassia Baxevani

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Göteborgs universitet

Krzysztof Podgórski

Ämneskategorier

Sannolikhetsteori och statistik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:34

Mer information

Skapat

2017-10-08