A residue criterion for strong holomorphicity
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Mats Andersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Arkiv f mat

Vol. 48 1-15

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:40

Mer information

Skapat

2017-10-08