The continuous Galerkin method for an integro-differential equation modeling dynamic fractional order viscoelasticity
Preprint, 2007

Författare

Stig Larsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Fardin Saedpanah

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2007:41

Mer information

Skapat

2017-10-07