Towards better seating design – A discussion and comparison between office chairs and car seats.
Paper i proceeding, 2007

Författare

Dan Karlsson

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Proceedings of Nordic Ergonomic Society (NES) conference, Lysekil, Sweden, Oct.1-3, 2007

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-08