Rear seat frontal impact protection for children seated on booster cushions - an attitude, handling and safety approach
Paper i proceeding, 2007

Författare

Katarina Bohman

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Maria Eriksson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design

Proc 21th Int ESV Conf., paper no. 07-0268, June, Paris

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kommunikationsvetenskap

Farkostteknik

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08