Folkets fonder? En textvetenskaplig studie av det svenska pensionssparandets domesticering
Doktorsavhandling, 2007

domestication

pension savings

Swedish

genre analysis

fund industry

discourse analysis

text analysis

Lilla Hörsalen, Humanisten
Opponent: Professor Per Ledin, Örebro

Författare

Claes Ohlsson

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

ISBN

978-91-87850-33-2

Lilla Hörsalen, Humanisten

Opponent: Professor Per Ledin, Örebro

Mer information

Skapat

2017-10-10