Microstructural investigation of CVD and PVD alumina coatings
Licentiatavhandling, 2007

KS101
Opponent: Professor Ulf Helmersson

Författare

Sead Canovic

Chalmers, Teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys

Ämneskategorier

Annan teknik

Övrig annan teknik

KS101

Opponent: Professor Ulf Helmersson

Mer information

Skapat

2017-10-06