Navigation with 2-D and 3-D maps – A comparative study with maritime personnel
Paper i proceeding, 2007

Författare

Johannes Prison

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Proceedings of the 39th Nordic Ergonomics Society Conference

Ämneskategorier

Datorteknik

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07