Uuriv arhiektuur. Intervjuu arhitekt Sten Gromarkiga/Exploring Architecture Interview with architect Sten Gromark by Katrin Paadam
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Katrin Paadam

maja

Vol. 53 3 68-73

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08