Prediction of gas composition in biomass gasifiers.
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Alberto Gómez Barea

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Bo G Leckner

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Martín Campoy

Pedro Ollero

2nd International Congress of Energy and Environment Engineering and Management (IICIIEM2007).

ER-030

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08