Superconducting Tunable Microwave Impedance Matching Network
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Raihan Rafique

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

Peter Linner

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Anna Yurievna Herr

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik

to be submitted

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13