Validation of predicted local profiles in cake filtration
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

local profiles

cake filtration

Författare

Christian Johansson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Trans. of IChemE part A: Chemical Eng. Research and Design

Vol. 85 A2 220-228

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08