Precipitation and filtration of lignin from black liquor of different origin
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

precipitation and filtration of lignin

Författare

Fredrik Öhman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Henrik Wallmo

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 22 2 188-193

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06