Filtration properties of lignin precipitated from black liquor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

lignin

filtration properties

Författare

Fredrik Öhman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

TAPPI Journal

Vol. 6 7 3-9

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik