An improved method for washing lignin precipitated from kraft black liquor - the key to a new biofuel
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

washing lignin precipitated from kraft black liquor

Författare

Fredrik Öhman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Henrik Wallmo

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Filtration

Vol. 7 4 309-315

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06