Degradation/dissolution of softwood hemicellulose during alkaline cooking at different temperatures and alkali concentrations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

softwood hemicellulose

degradation/dissolution

Författare

Alexandra Wigell

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 22 4 488-494

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07