Kinetic modelling of (galacto)glucomannan degradation during alkaline cooking of softwood
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

kinetic modelling of (galacto)glucomannan degradation

Författare

Alexandra Wigell

Harald Brelid

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Nordic Pulp and Paper Research Journal

Vol. 22 4 495-499

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07