Modification of precipitated kraft lignin through the addition of calcium - Reduction of SO2 emissions
Paper i proceeding, 2007

modification of precipitated kraft lignin

Författare

Ali Seid Moosavifar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Maria Sedin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Italic4 Science and Technology of Biomasses: Advances and Challenges, Rome, May 8-10 2007

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07