Effect of precipitation conditions on properties of lignin from lignoboost process
Paper i proceeding, 2007

properties of lignin

precipitation conditions

Författare

Henrik Wallmo

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

K. Lindgren

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

The 8th ILI Forum, Rome, May 8-10 2007

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07