Properties of lignin depleted black liquor and sulphur content in lignin
Paper i proceeding, 2007

lignin depleted black liquor

sulphur content in lignin

properties

Författare

Ali Seid Moosavifar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Maria Sedin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Hans Theliander

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik

International Chemical Recovery Conference, Quebec City, QC, Canada May 29-June 1, 2007

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07