Analysis and Design of Millimeter-Wave FET-Based Image Reject Mixers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Dan Kuylenstierna

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Herbert Zirath

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

IEEE Trans. Microwave Theory Tech.

Vol. 55 10 2065 - 2074

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08