The electron affinity of phosphorus
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Pontus Andersson

Göteborgs universitet

Anton Lindahl

Göteborgs universitet

Christian Alfredsson

Göteborgs universitet

Lina Rogström

Göteborgs universitet

Christoph Diehl

D. J. Pegg

Dag Hanstorp

Göteborgs universitet

Journal of Physics B-Atomic Molecular and Optical Physics

Vol. 40 20 4097-4107

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

Mer information

Skapat

2017-10-10