Engineering the optical properties of VCSELs using surface structures
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Anders Larsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-07