Low and High Tc Bolometer Detectors for THz Frequencies
Licentiatavhandling, 2002

direct detection

HEB

Terahertz technology

hot spot model

Sub-millimetre wave

NbN

YBaCuO

Heterodyne Mixer

hot electron bolometer

Författare

Auréle Adam

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08