Wave-Induced Loads and Ship Motions
Rapport, 2009

Författare

Lars Bergdahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-09