Voltage Stabilisers for XLPE in High Voltage Applications
Paper i proceeding, 2007

Författare

Villgot Englund

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Thomas Hjertberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Polymerteknologi

Ramona Huuva

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

ICSD´07 , IEEE International Conference on Solid Dielectrics

203 - 206
1-4244-0751-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Polymerkemi

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

1-4244-0751-6

Mer information

Skapat

2017-10-08