Rock grouting. Current competence and development for the final repository
Rapport, 2007

Författare

Gunnar Gustafson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Ann Emmelin

Martin Brantberger

Magnus Eriksson

Håkan Stille

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07