Coordinate transformations and implementation details for a new vehicle motion model
Rapport, 2007

Författare

Joakim Gunnarsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Lennart Svensson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Ämneskategorier

Signalbehandling

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R0014/2007

Mer information

Skapat

2017-10-08