Coordinate transformations and implementation details for a new vehicle motion model
Rapport, 2007

Författare

Joakim Gunnarsson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Lennart Svensson

Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Ämneskategorier

Signalbehandling

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R0014/2007