Coordinate transformations and implementation details for a new vehicle motion model
Rapport, 2007

Författare

Joakim Gunnarsson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Lennart Svensson

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik, Signalbehandling

Ämneskategorier

Signalbehandling

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology: R0014/2007

Mer information

Skapat

2017-10-08