Nordic Polymer Days 2005 Book of Abstracts
Samlingsverk (redaktörskap), 2005

Redaktör

Rodney Rychwalski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06