Selection of forest stands for stem volume retrieval from stable ERS tandem InSAR observations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

M Santoro

IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters

Vol. 4 1 46-50

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08