Observations, modelling and applications of ERS-ENVISAT coherence over land surfaces
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

M Santoro

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

U. Wegmüller

C. Werner

Transactions on Geoscience and Remote Sensing

Vol. 45 8 2600-2611

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08