Properties of ERS-1/2 coherence in the Siberian boreal forest and implications for stem volume retrieval
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

M Santoro

A. Shvidenko

I. McCallum

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

C. Schmullius

Remote Sensing of Environment

Vol. 106 2 154-172

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Skapat

2017-10-08