Boreal forest stem volume estimation from multitemporal C-band InSAR observations
Övrigt konferensbidrag, 2007

Författare

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

M Santoro

Proc. ESA Envisat Symposium, 23-27 April 2007, Montreux, Switzerland, eds. H. Lacoste and L. Ouwehand, European Space Agency, ESA-SP-636

1609-042X (ISSN)


92-9291-200-1 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

92-9291-200-1

Mer information

Skapat

2017-10-08