Early birds – trapped in a cage? Interpretations and organisation of nanotechnology in Sweden 1984-2006
Paper i proceeding, 2007

Författare

Hans Fogelberg

Göteborgs universitet

Björn Sandén

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Chalmers, Energi och miljö

EuroNanoForum 2007. Düsseldorf, June 19-21.

233-234

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07