An Introduction to Analytical Mechanics
Bok, 1994

Författare

Martin Cederwall

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik, Matematisk fysik

Ämneskategorier

Fysik