Radon transform on H-type and Siegel-type nilpotent groups
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Genkai Zhang

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

L. Peng

International Journal of Mathematics

Vol. 18 1061-1070

Ämneskategorier

Matematik