Biorthogonal Expansion of Non-Symmetric Jack Functions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Genkai Zhang

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

S Sahi

SIGMA

Vol. 3 9pp-

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-07