Wavelets mit Anwendungen in Signal- und Bildverarbeitung
Bok, 2007

Författare

Fredrik Ekstedt

Martin Lindberg

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Signalbehandling

Datorseende och robotik (autonoma system)

Matematisk analys

ISBN

978-3-540-49011-1

Mer information

Skapat

2017-10-10