Implementing an Open Source Arabic Resource Grammar in GF
Kapitel i bok, 2007

Författare

Aarne Ranta

Göteborgs universitet

Ali El Dada

Chalmers, Data- och informationsteknik

Perspectives on Arabic Linguistics XX


9789027248053 (ISBN)

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

ISBN

9789027248053

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13